top of page
IMG_0532.png

De stichting van het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen, ook wel het Klein Begijnhof genoemd, situeert zich in de 13e eeuw. Doorheen de geschiedenis kende het begijnhof heel wat bedreigingen, van de Beeldenstorm over de Gentse Calvinistische Republiek tot de Franse overheersing. De grootste bloeiperiode kende het in de 17e eeuw. In 2005 stierf Hermina Hoogewijs, de laatste begijn die op het hof leefde. 

Het volledige begijnhof en de kerk zijn eigendom van de vzw Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen. De woongelegenheden zijn uitsluitend voor huisvesting, waarvan de helft sociale woningen zijn.

Deze website gaat uit van de vzw begijnhof OLV ter Hoyen. De vzw (°1924) is de directe opvolger van de begijnengemeenschap van Gent. Sinds het overlijden van de laatste begijn van ons begijnhof in 2008, Marcella Van Hoecke, zij woonde niet meer op het hof, bestaat de vzw nog enkel uit vrijwilligers die het aloude begijnhof in stand willen houden en in zijn oude luister herstellen.

Het noeste werk zal in de komende jaren uitmonden in een allesomvattende restauratie die het begijnhof, dat sinds 1234 op de huidige locatie is gevestigd, zijn oude glorie zal teruggeven.

Het begijnhof

Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen

GENT

of Klein Begijnhof in de Lange Violettestraat te Gent is een typisch stadsbegijnhof dat na een geschiedenis van meer dan 750 jaar nog zeer authentiek en sfeervol overkomt. Sinds 1998 mag het begijnhof zich ook tot het Unesco-werelderfgoed rekenen.

Bezoek het begijnhof

Het begijnhof is iedere dag vrij te bezoeken

van 06:30 tot 22:00.

bottom of page